top of page

Come Fort Zone

已更新:6月26日

Come Fort Zone–為12-25歲後生仔女而設嘅專屬空間。我哋希望喺忙碌嘅生活入面,俾你哋有一個安全、舒適嘅空間「放空」,識吓FRIEND,試吓新嘢,搵到個屬於自己嘅喘息「空間」。
場地免費開放~如果想借桌遊或者整手工,可以上IG事先預約。 仲可以叫埋班FRIEND上嚟一齊玩㖭


以下係我哋嘅“Chill”特別時間:

逢星期二、四: 4:00-6:00 p.m.

逢星期五: 6:00-9:00 p.m.

 (公眾假期除外)

地點: 灣仔中心7樓

對象: 12-25歲青少年會員

名額: 8人

收費: 免費

查詢/報名: Katy (3705 5146)

Comments


bottom of page